• Foto nemovitosti

Telefon: 777 06 06 06

www.proximoreality.cz
info(a)proximoreality.cz

Kancelář: Mahlerova 17
Jihlava, PSČ 586 01
Otevřeno: PO - NE   13:00 - 21:00

Servis

PEVNÁ PROVIZE ZA PRONÁJEM: bytu, domu, pozemku, nebytového prostoru                                              je ve výši jednoho měsíčního nájemného (vč.DPH platí nájemce resp."nájemník")

PEVNÁ PROVIZE ZA PRODEJ: bytu, domu, pozemku, nebytového prostoru, atd
účtujeme naší provizi PRŮMĚRNĚ od 1,7% do 4%

... při kupní ceně do 1.499.000,-Kč, činí naše provize
od 50.000,-Kč do 60.000,-Kč (vč.DPH a platí ji kupující)

... při kupní ceně od 1.500.000,-Kč do 3.499.000,-Kč, činí naše provize
PRŮMĚRNĚ 3% = 70.000,-Kč až 80.000,-Kč (vč.DPH a platí ji kupující) 

... při kupní ceně od 3.500.000,-Kč do 7.499.000,-Kč, činí naše provize 
PRŮMĚRNĚ 1,7% = 90.000,-Kč až 100.000,-Kč (vč.DPH a platí ji kupující)

... při kupní ceně od 7.500.000,-Kč do 15.499.000,-Kč, činí naše provize
PRŮMĚRNĚ 3,25% = 250.000,-Kč až 500.000,-Kč (vč.DPH a platí ji kupující)

... při kupní ceně od 15.500.000,-Kč do 35.499.000,-Kč, činí naše provize
PRŮMĚRNĚ 3,5% = 800.000,-Kč až 1.000.000,-Kč (vč.DPH a platí ji kupující)

... u komplikovaných nebo jinak mimořádných obchodů vč. obchodů nad 35.500.000,-Kč činí naše provize 4% (vč.DPH a platí ji kupující)

PROVIZE ZA VYJEDNÁNÍ NIŽŠÍ KUPNÍ CENY: není naší realitní kanceláří účtován ŽÁDNÝ POPLATEK                                               = 0,-Kč (vč.DPH)

V ceně je zahrnuto:

 • právní servis a vypracování kupní smlouvy nebo nájemní smlouvy (kupní slouva, rezervační smlouva, smlouva o převodu družstevního podílu ... a podobné smlouvy smluvě kupní)
 • jednání s katastrálním úřadem a vypracování Návrhu na vklad vlastnického práva
 • veškeré služby finančních poradců to je aktivní komunikace se všemi zúčastněnými institucemi: banky, věřitelé, katastrální úřady, finanční úřady, exekuční úřady a to jak strany prodávajícího nebo pronajímatele, tak strany kupujícího nebo nájemce
 • poradenství ohledně přípravy nemovitostí k nabídce (Home Staging)
 • *)ZAPLATÍME VEŠKERÉ POPLATKY: ověření podpisů, poplatky za advokátní úschovu, poplatek za podání Návrhu Vlastnického práva

*) dle výše provize resp. s ohledem k minimální ekonomické výtěžnosti

Zdarma Vám poradíme, kdo poskytuje hypotéky nejlevněji, kdo nejrychleji a kdo jí poskytne i Vám!

 

Dále nabízíme (nad rámec provize):

 • odhady a znalecké posudky nemovitostí včetně vypracování Přiznání k dani z převodu nemovitosti
 • vypracování jiných smluv než smluv kupních a nájemních (př. Svěřeneckých smluv a smluv o úschově peněz a listin, atp.)
 • vypracování "Prohlášení vlastníka" (rozdělení domu na jednotlivé bytové a nebytové prostory)
 • zastupování při dražbách
 • architektonická a designová řešení při rekonstrukci bytů a nebytových prostor
 • poradenství a zajištění vlastní realizace přestaveb a rekonstrukcí bytů a nebytových prostor vč. rekonstrukcí bytových jader

V nových problematikách se rychle dokážeme zorientovat a pomůžeme Vám s tím většinou i v rámci Naší provize - což se děje, vzhledem k dnešní době, bohužel velmi často! 

V současné době Nám jedna z bank s celorepublikovou působností, která poskytuje hypoteční úvěry, nabídla spolupráci při řešení jejich rizikových případů, kde klientům této banky již hrozí exekuční prodej dražbou. Protože s těmito případy máme již praktické zkušenosti a dokážeme je i díky snížení Naší provize RK až na 15.000,-Kč za prodej nemovitosti (čímž nenavyšujeme celkovou kupní cenu nemovitosti a nesnižujeme tak Naší provizí atraktivitu - prodejnost takové nemovitosti) úspěšně zobchodovat, budeme asi opět delší dobu plně zaneprázdněni.

Věříme, že si k Nám najdete cestu a že s Našimi službami budete spokojení.

                                                                                       PROXIMO REALITY

Proč je nízká provize RK tak důležitá?

Protože se promítá do celkové kupní ceny a tím navyšuje kupní cenu,  snižuje prodejnost nemovitosti a navíc se z celkové kupní ceny odvádí daň z převodu nemovitosti (4%)!!! V našich nabídkách uvádíme ceny včetně provize RK, takže Vás pak již nepřekvapí další navýšení ceny a věřte, že to jinde není samozřejmostí!!!  Rovněž poplatek za advokátní, notářskou nebo bankovní úschovu se vypočítává z celkové kupní ceny. A tak je to i z hypotékou a jinými službami. Navíc provizi naší RK je již zahrnut právní servis a jiné služby, za které již nemusíte připlácet.

Časté dotazy klientů

(Schválně je kvůli snadnějšímu nalezení uvádím jak ve složce „REFERENCE“, tak ve složce „SERVIS“)

1) Jaký bude postup v předkládání jednotlivých smluv a kdy budeme muset provádět platby „rezervačního poplatku“ a kupní ceny?

Jak všem vždy uvádím: pokud se po prohlídce rozhodnete pro koupi nabízené nemovitosti, vyžádám si od Vás (budoucích kupujících) Vaše iniciály a ty poté zahrnu do Rezervační smlouvy a do Kupní smlouvy, VŽDY ZÁROVEŇ Vám předložím k prostudování Rezervační i Kupní smlouvu, aby jste před podpisem Rezervační smlouvy již věděli, co můžete zhruba očekávat v Kupní smlouvě (v KS se bude měnit pouze způsob Vašeho financování a případné rozdělení kupní ceny a její úschova a další nepovinná – méně důležitá ujednání). Pokud budete plně souhlasit se zněním Rezervační smlouvy a v KS nenajdete zásadní problémy, přistoupíme k podpisu Rezervační smlouvy. Potom už od Vás čekáme na zaplacení rezervačního poplatku, který je již samozřejmě první částí (nedílnou součástí) kupní ceny, rezervační poplatek se skládá z platby provize zprostředkovateli – RK a ve stejné výši i platby na účet prodávajícího (př. RK 25.000,-Kč, prodávající 25.000,-Kč = 50.000,-Kč celkem). Poté se už jen doladí KS, atd., atd …….

2) Jak je to s placením daně z převodu?

Daň z převodu nemovitostí zaplatí u příslušného finančního úřadu v zákonném termínu a v plné výši prodávající (na základě svěřenecké smlouvy)

3) Znamená to, že příslušnou daň bude hradit pan Starý, či bude hrazena přímo z advokátní úschovy? 

Daň bude hrazena z úschovy - když to přeženu, hradí ji pan Mgr. Pravda a nebo deponuje příslušnou částku na zaplacení daně z převodu RK a následně za prodávajícího hradí tuto daň RK. Pokud se však bude kupní cena vkládat do advokátní úschovy, řeší úhradu této daně Smlouva o úschově.

 

4) - čl. XII. - je zde uvedena doba pro opětovné podání Návrhu na vklad 30 dní, nejedná se o příliš dlouhý termín? Z prozatímních zkušeností vyplývá termín cca 10 kalendářních dní.

 Tento termín je dán zákonem, nebo alespoň platil do 31.12.2013, je samozřejmé, že všichni v tom případě budeme usilovat o co nejrychlejší nápravu - tento termín bych však neměnil, jedná se přece jen o situaci, kdy bude v KS natolik závažný problém, že katastr zastaví řízení o vkladu vlastnického práva.

5) - bylo by možné uvést ustanovení s termínem, ke kterému by prodávající musel odhlásit trvalé bydliště.

Ustanovení, že si pan Starý změní trvalé bydliště do .... je možné do KS zařadit, ale až budete majiteli domu, máte dle občanského zákoníku právo panu Starému trvalé bydliště odhlásit a je to otázka jedné krátké návštěvy magistrátu. Já osobně bych tento bod ze smlouvy vynechal.

5) - smlouvu o úschově peněz a listin budeme mít rovněž k dispozici? Zde by měly být uvedeny podmínky financování včetně uvolnění peněz z úschovy. Abychom mohli kupní smlouvu podepsat, je zapotřebí tyto podmínky znát. Bude úschova rovněž řešit předávání smluv na katastr?

Včera jsme podepsali RS a ještě nebylo provedeno její plnění, takže nikdo pořádně neví, zda a kdy dojde k podpisu KS. Jakmile pošlu Mgr. Pravdovi KS, je vypracování Smlouvy o úschově velmi rychlé tak, aby jste tuto Smlouvu o úschově mohli včas předložit Vaší financující bance. S jejím vyhotovením opravdu hodně spěcháme, protože zatím jste nevstoupili do užšího jednání s konkrétním ústavem, který Vám poskytne hypotéku. Jinak smlouva bude řešit rozdělení peněz panu Starému a zaplacení daně. KS ponesu na katastr, po ověření přepsání kupní ceny na schovatelský účet já a nebo je tam zanese pan Mgr. Pravda (dle dohody - většinou já - RK).

6) - pokud jde o počet kupních smluv, pak ze zkušeností z koupě současného bytu bylo zapotřebí dvojího vyhotovení kupní smlouvy pro katastrální úřad s ověřenými podpisy - jedno za mne, druhé za manžela.

Do 31.12.2013 platilo: „počet účastníků (všichni prodávající plus všichni kupující) plus 2 vyhotovení KS“. Od 1.1.2014 vyžaduje katastr pouze jednu KS s ověřenými podpisy a to ve všech případech, včetně situací s více účastníky (více prodávajících, více kupujících).

7) - bylo by možné v KS uvést, jaké vybavení bude součástí prodeje?

Do KS je možné uvést pouze to vybavení nemovitosti, které je s nemovitostí pevně spojeno, protože KS řeší prodej pouze nemovitých věcí (věcí se kterými nelze hýbat). V praxi to řešíme tak, že se kupující s prodávajícím dohodnou a pak to splní. A nebo je možné uvést vybavení do Čestného prohlášení o vybavení domu (bytu)….

8) - co se týče odměny pro pana Mgr. Pravdy, musíme bohužel konstatovat, že se pro nás jedná o zcela novou informaci. Z předchozí komunikace o zpracování rezervační smlouvy, kupní smlouvy a smlouvy o úschově šlo jednoznačně dovozovat, že se jedná o služby realitní kanceláře. Z tohoto důvodu nám není zcela zřejmé, jakou další část odměny bychom měli my, či pan Starý dále hradit, nehledě na to, že není ani známo, o jakou výši odměny by se mělo jednat.

k tomu se bohužel musím odvolat na článek IV., odstavec 2) Rezervační smlouvy:

„2) Tyto rezervační zálohy budou započteny do kupní ceny za předmětné nemovitosti, přičemž celková kupní cena vč. provize zprostředkovatele a právních služeb (vypracování kupní smlouvy resp. podobných smluv, nikoli však smluv jiných tj. dalších právních subjektů) byla stanovena ve výši 3.050.000,-Kč (slovy: Třimilionykorunčeských), když doplatek do plné kupní ceny ve výši 3.000.000,-Kč (slovy: Třimilionykorunčeských) bude  doplacen dle specifikace kupní smlouvy nejpozději do 1.5.2014. „

Panu Starému i Vám jsem tuto skutečnost říkal již při první, resp. druhé prohlídce jeho domu. Proto jsem tolik apeloval na jasné podání požadavků na vypracování smlouvy o úschově panu Mgr. Pravdovi, aby se jeho smlouva nemusela neustále měnit. Jediný případ kdy klienti neplatí úschovu je ten, kdy úschovu provádí v rámci Kupní smlouvy přímo u RK. Tuhle variantu jsem ale kvůli velké kupní ceně hned na začátku zamítl. Cena služeb pana Mgr. Pravdy je cca 4.000,-Kč za úschovu. Jinak je standardní, že si klienti pro úschovu zvolí svého advokáta, resp. notáře!  Navíc ještě po Vás (kupujících) budu požadovat 1.000,-Kč na podání Návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, ale to až před jeho podáním.

Pokud budete mít další dotazy, neváhejte mi je sem opět napsat. To co je pro mě, jako pro zprostředkovatele samozřejmé, je pro Vás - pro laika nové a neznámé, což dokážu plně pochopit. Věřte, že ani já nevím ze svého oboru stále vše, protože úprav od 1.1.2014 bylo hodně a všichni se snažíme o co nejrychlejší nastudování a všech témat je hodně a ke všemu nejsou ani dokončeny prováděcí vyhlášky a hlavně to není prověřeno praxí.

Každý můj e-mail můžete považovat za oficiální odpověď zprostředkovatele.

S pozdravem

Miroslav Holler - PROXIMO REALITY

mobil: 777060606